Õpileping

See on minu vastus esimesele ülesandele

Läbimaks kursust õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud koostan endaga järgneva õpilepingu:

Teema:

Kursusel õpikeskkonnad ja -võrgustikud soovin tutvuda erinevate õpikeskkondadega, et rakendada neid oma koolis erinevate õppeainete õpetamisel. Meie koolis puudub raamatukogu, mistõttu on väga oluline jagada õpilastega erinevaid õppematerjale, muuta praktiliste käeliste oskuste õppimine interaktiivseks, kontrollida teadmisi ja küsida tagasisidet läbi õpikeskkondade. Samuti soovin jagada teadmisi meie kooli teiste õpetajatega

Eesmärgid:

 • Tutvuda erinevate õpikeskkondadega.
 • Leida meie koolile/kutseõppele sobivaid õpikeskkondi ja -võrgustikke, vajadusel neid kohendades sobivaks kooli õppekavaga
 • Luua või kasutusele võtta vähemalt üks sobiv õpikeskkond, pidades silmas meie kooli vajadusi ja tänaseid õpikäsitlusi ning tulevikutrende
 • Võtta arvesse õppejõudude ja kaaslaste häid ideid õpikeskkondade loomisel ja teadustöö koostamisel
 • Arendada oma inglise keele oskusi

Strateegiad:

 • “Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea” – õpin hoolega
 • Osalemine kõikides konttakttundides
 • Loengutes kuuldu ja õpitu lahtimõtestamaine ja võimalusel kasutamine tööülesannete täitmisel
 • Koduste ülesannete esitamine tähtajaliselt
 • Õppekirjanduse läbitöötamine (järk-järgult rohkem ka inglise keeles)
 • Kaasõpilastega suhtlemine, nende blogidega tutvumine ja endale kasuliku info talletamine ning võimalusel rakendamine
 • Õppejõududega suhtlemine paremaks aine mõistmiseks

Vahendid:

 • Õpikeskkonnad ja -õpivõrgustikud, õppekirjandus, õppejõudude postitused
 • Sotsiaalmeedia teemakohased grupid
 • Kaasõpilaste ja haridustehnoloogide blogid

Hindamine:

Eesmärgid on täidetud, kui:

 • tunnen erinevaid õpikeskkondi ja -võrgustikke ning oskan neid kasutada
 • Olen loonud või kohandanud vähemalt ühe olemasoleva õpikeskkonna, mis sobib meie kooli vajadustega
 • Tutvustanud, õpetanud ja julgustanud teisi meie õpetajaid seda kasutama
 • Koostanud iseseisvad tööd vastavalt nõuetele ja esitanud need tähtaegselt
 • Saan aru inglise keelsetest õppematerjalidest ja oskan erialastel teemadel vestelda

Reflekrtsioon: Kursuse lõpul

 

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s